වීදියගොඩ සඟ පරපුරේ විකාශනය


ස්‍යාමෝපාලි වංශික මහා නිකායේ ‍ඵෙතිහාසික මල්වතු විහාර පාර්ශවයට අයත් වීදියගොඩ සඟ පරපුර වීදියගොඩ මහා විහාරයෙන් ආරම්භ වූවකිග අති පූජ්‍ය වැලිවිට ශ්‍රී අසරණ සරණ සරණංකර සංඝරාජ මාහිමිපාණන්ගේ තෘතීය ශිෂ්‍ය රත්නය වන අතිපූජ්‍ය ගිනිගත්පිටියේ ශ්‍රී සංඝරක්ඛිත මාහිමිපාණන්ගේ මඟ පෙන්වීම මත උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නය වූ කුඩාගිනිගත්පිටියේ දීපංකර මාහිමිපාණන් අසනීපයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පහත රටට වැඩමවන ගමනේදී උන්වහන්සේ විවේකගත් හා නේවාසිකව වැඩ සිටි වීදියගොඩ රජ මහා වෙහෙර ඔලබොඩුව රජමහා වෙහෙර උන්වහන්සේගේ විශේෂ අවධානයට ලක්වූ ආයතන වේග උන්වහන්සේ විසින් පහතරටින් ගෙනගොස් පැවිදි කළ අතිපුජ්‍ය දෝපේ ගුණරතන අනුනාහිමියෝ මල්වතු මහා විහාරයේ අනුනායක ධූරයෙන්ද පිදුම් ලැබූ සංඝනායක මාහිමිනමකිග උන්වහන්සේගේ ඤාති ශිෂ්‍ය යෙකු වූ අතිපූජ්‍ය බෙන්තර ශ්‍රී සුදස්සන මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වීදියගොඩ මහ වෙහෙරේ වස් වසා ප්‍රථම විහාරාධිපති ධූරයට පත්වූහග ඉන්පසුව ඔලබොඩුව රජමහා වෙහෙරේද වස් වසා වැඩ සිටි සුදස්සන මාහිමිපාණන්ට අතපැන් වක්කර ඵෙතිහාසික විෂ්ණු මහා දේවාල පූජා භූමිය පැවරීමෙන් පසු ඔලබොඩුව විහාර වංශයෙහි ආරම්භයද සිදුවී ඇතග උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය අතිපූජ්‍ය විසිදාගම ශ්‍රී සෝභිත මාහිමිපාණෝ වීදියගොඩ සඟ පරපුර විකාශවයෙහි ප්‍රධාන නියමුවානෝයග ඔලබොඩුව රජමහා වෙහෙරේද වස් වසා වැඩ සිටි විසිදාගම මාහිමිපාණෝ මෙම පූජා භූමියෙහි භාරකාරත්වයට පත් වේග උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පුංචි පඩපාත සෝනුත්තර මාහිමිපාණෝ විදියගොඩ මහ විහාරාධිපති ධූරයට පත් වීමෙන් පසු ඔලබොඩුව රජ මහා වෙහෙරේ භාරකාරත්වයට පත්වූ තෘතිය නායක ස්වාමීන් වහන්සේය