රටටත් ලෝකයටත්‍ සෙත්පතන පිරිත් සූත්‍ර ස්ජ්ඣායන‍ාව ඔලබොඩුව ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම රාජමහා විහාරයේදී සෑම දිනකම හිමිදිරි උදෑසන 05.00ටත් පස්වරු 7.00ටත් පැවැත්වේ.

ඔලබොඩුව ශ‍්‍රී ජයවර්ධනාරාම රජ මහා විහාරය, තලගල විපස්සනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය යන විහාරද්වයාධිපති අතිපූජ්‍ය උඩුවේ හේමාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි ශ‍්‍රී ජයවර්ධනාරාම රාජ මහා විහාර භාරකාර, ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර ලංකාරාමාධිපති පූජ්‍ය ඔලබොඩුවේ ධම්මික ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන් විහාරස්ථ මහා සංඝරත්නයේ සහභාගීත්වයෙන් පිරිත් සූත්‍ර ස්ජ්ඣායන‍ාව සිදු කරනු ලබයි.

සෑම දිනකම පස්වරු 7.00ට පැවැත්වෙන පිරිත් සූත්‍ර ස්ජ්ඣායන‍ාව සජීවීව අප විහාරස්ථ නිල ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ නැරඹීමට හැකිය.

ඔබත් පිරිත් ශ්‍රවණයට පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙන්න.